MATERIALS PER 1r d'ESO:

 

CURS 2008-2009

 

Material per portar a classe:

Llibreta tamany DIN A4 quadriculat

Material de dibuix:

Regle, escaire, cartabó, llapis, goma,compas, etc.

.

.

AQUEST ANY TREBALLEM L'HORT

.

Calendari de l'hort Calendari de l'hort-2  
Fotografies setembre 2008 Fotografies octubre 2008  

El nostre sistema de cultiu: ("El huerto ecológico") (De Gaspar Caballero)

PARADES EN CRESTALL

Com fer un bon compost  
     
     

GUIA D'EINES DEL TALLER DE TECNOLOGIA (pdf)

.

.

ALTRES GUIES D'EINES (web)

.

.

RECURSOS WEB 1r ESO

INVENTOS:

http://www.educar.org/inventos/lineadeltiempo/default.asp

http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/inventos/inventos.html

http://centros1.pntic.mec.es/~sanfer2/paginas/inventos.html

TECNOLOGÍA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE:

http://ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/Hutchins3Sp.htm

http://www.inbar.int/teca/search/index_es.asp

http://www.agriculturadeprecision.org/analecon/CaminoSinuoso.htm

FITXES PER TREBALLAR A L’AULA

   http://www.santiagobajo.com