ACTIVITATS PER AL CURS 2011-2012

 

INFORMÀTICA 4t D'ESO. PROGRAMA DEL CURS

 • T1 - Creació d'un compte gmail
 • T2 - La web 2.0. Treball col·laboratiu
 • T3 - Google docs
 • T4 - Google sites
 • T5 - Les càmeres fotogràfiques. Tècniques fotogràfiques
 • T6 - Programes de mapes de bits: Paint, PICNIC, GIMP, etc.
 • T7 - Retoc de fotografia digital amb el programa FIREWORKS
 • T8 - Programes de dibuix vectorial (INKSCAPE, FREEHAND,)
 • T9 - Creació d'animacions amb FLASH
 • T10 - Creació de pàgines web amb DEAMWEAVER
 • T11 - Publicació de pàgines web amb domini propi
 • T12 - L'audio i el vídeo amb sistemes informàtics,
Treballs per al curs 2011-2012
Treballs realitzats. Curs 2010-2011