LA CASA (oikÍa)

Al mateix moment en què a Atenes es construïen bellíssims temples en les àrees religioses (l'acròpolis), edificis civils admirables a l'àgora, i tot un impressionant complex comercial i militar al Pireu, les àrees de residència (ásty) oferien, en canvi, un pobre aspecte. Els carrers eren caòtics, sense empedrar ni il·luminar a la nit i tenien la canalització per als residus a cel obert. Les cases particulars de la majoria dels atenesos eren molt senzilles: constaven d'una planta baixa amb solament dues o tres habitacions i el terrat. Les finestres eren molt petites, si n'hi havia, però les parets eren de tovots (maons de fang assecats al sol) i els lladres podien entrar foradant la paret.

Evidentment les cases dels atenesos més benestants eren força diferents. Per començar la planta, més o menys quadrada, estava centrada en un pati (aulé) amb l'altar principal de la casa, al qual donen les habitacions, sovint a través d'un porxo sostingut per columnes (peristil). La casa tenia una o dues plantes. Les cambres principals eren:

  • l'oíkos o menjador, amb la cuina adossada,
  • l'andrón era la sala més ben decorada, precedida per un vestíbul. Estava destinat als banquets dels homes (sympósia).
  • el gynaikón o gineceu eren les habitacions destinades a les dones i als infants. Ocupaven la part més allunyada de l'entrada o el primer pis.

La decoració i el mobiliari de les cases riques va anar enriquint-se des de l'austeritat del s. V a.C. al luxe de l'època hel·lenística, en la qual l'interior s'omple de mosaics, vasos, frescos. Els mobles eren llits de menjador i de dormir, petites taules, tamborets, baguls per guarda-hi la roba, etc...

Reconstrucció de diverses cases "adossades" d'Olint, una colònia grega a la Calcídica reconstruïda el 423 a.C. amb una urbanització ortogonal i igualitària, en la qual es troba el model arquetípic de la casa grega. A la planta de la casa A hi veiem el pati (1), el porxo (2), la cuina (3), l'andron (5) i el seu vestíbul (4). La casa B mostra el segon pis amb les dependències del gineceu (6).

Vegeu fotografies de les restes d'algunes de les cases d'Olint.