ELS BANQUETS O SIMPOSIS (SYMPÓSIA)

Sovint una colla d'homes es reunien al vespre, a casa d'un d'ells, per celebrar alguna festa familiar o un triomf esportiu, polític o literari, o per festejar la tornada o la marxa d'algun amic. Es pagava cadascú la seva part o un d'ells, si era prou ric, convidava els altres.

La festa es feia a la millor cambra de la casa, l'andrón, on menjaven i bevien mig ajaguts en llits (klíne) normalment per dues (biclinis) o tres persones (triclinis). La primera part de la reunió era el sopar, però el symposion en si començava en havent sopat, quan s'anava prenent el vi en rondes successives. N'assenyalava l'inici una libació de vi en honor dels déus, sobretot de Dionís, en la qual es vessaven unes gotes al terra tot invocant el nom de la divinitat. Tot seguit s'escollia a l'atzar el symposiarchós o rei del banquet, que fixava la proporció de la barreja de l'aigua i el vi, i decidia també quantes copes havia de beure cada convidat. Si algú el desobeïa, havia de pagar penyora -per exemple, ballar nu.

Un amfitrió ric solia contractar per al simposi ballarines, flautistes, citaristes, acròbates i de vegades també cortesanes. En tot cas els mateixos participants podien cantar, tocar algun instrument o recitar poemes. Eren també freqüents els jocs, fossin d'enginy com endevinalles o bé d'habilitat. El més practicat dels jocs d'habilitat era el cótabos, consistent a encertar un recipient amb les últimes gotes de la copa, dient el nom de l'estimada o l'estimat. En cas d'encertar, es considerava un presagi favorable. De qualsevol manera el principal mitjà d'entreteniment solia ser la conversa sobre qualsevol tema, trivial o seriós, fins al punt que una de les principals obres de Plató es diu El banquet (en grec Sympósion) justament perquè transcorre en una d'aquestes reunions. Després del sympósion, molts convidats havien de ser acompanyats a casa, perquè no s'aguantaven drets de tant beure.

Ceràmiques amb e scenes de simposi, Musée du Louvre, París (S.G.).

 

Escenes de simposi al sarcòfag anomenat la tomba del Tuffatore de Pèstum, Itàlia(S.G.).