L'AMOR I EL SEXE

Per als homes, com per a les dones, el matrimoni és una obligació social. Els nois són generalment forçats a casar-se per tenir fills legítims que perpetuïn l'estirp i la transmissió del patrimoni familiar. Si a això afegim les vides separades que menaven espòs i esposa, no és estrany que l'atenès busqui la satisfacció sexual fora del matrimoni. Les possibilitats eren diverses.

En primer lloc un atenès podia tenir permanentment una concubina (pallaké). Es tractava habitualment d'una noia venuda pel seu pare perquè no la podia mantenir i que era tinguda a casa com una segona esposa. Però potser s'estimava més cercar una relació fàcil i ràpida amb una prostituta (pórne) del carrer o d'un bordell per un preu mòdic. Així mateix, sovint quan es contractava una citarista o una flautista, se n'esperaven també serveis sexuals.

També podia llogar per un temps llarg, fins a arribar a instal·lar-la a casa, la companyia d'una hetera (hetaíra). Les heteres eren cortesanes esclaves o lliures que havien rebut ja des de nenes una educació destinada a fer-les atractives, amb lliçons de música, dansa, maquillatge i elegància. Moltes vivien luxosament i, com que acompanyaven en públic els homes a tot arreu, es relacionaven amb els filòsofs i polítics, participant sense complexos en les seves converses i els seus simposis, amb la qual cosa sovint atenyien un bon nivell intel·lectual i, per tant, podien oferir als homes no solament una sofisticada bellesa sinó també un esperit cultivat. Tenien accès, doncs, a allò que era barrat a les mullers dels ciutadans atenesos: llibertat, educació, una vida de plaer i de luxe i fins la companyia dels seus marits.

Dues figures a l'estil de tànagra, Museu grecoromà, Alexandria (S.G.).

La forta divisió existent entre els dos sexes explica que en les classes altes de la societat grega s'acceptés l'amor homosexual, però sempre que fos entre un home fet i un adolescent. La pederàstia solia néixer en els gimnasos, on molts homes madurs tenien l'oportunitat de contemplar els joves mentre feien exercici físic totalment despullats. Allà triaven un noi i el festejaven amb atencions i regals fins que acceptava les seves proposicions. En la relació que s'establia llavors al jove li tocava el paper passiu i a l'home l'actiu, no solament en l'aspecte sexual, sinó també en l'espiritual, puix que el pederasta s'encarregava d'educar-lo en les virtuts de l'home lliure (areté). Aquest repartiment de papers és mostrat pels noms que rebien l'adult (erástes 'el que estima') i el jovenet (erómenos 'l'estimat'). Alguns joves, fins i tot de classe alta, relliscaven d'aquestes relacions socialment acceptades a la prostitució.