GRECS I INDÍGENES

Les relacions amb els indígenes varien molt d'una colònia a una altra. Els establiments de caràcter bàsicament comercial solen establir vincles de convivència i amistat amb els seus veïns, ja que hi ha un interès mutu a intercanviar productes. Les fundacions agrícoles poden mantenir també relacions amistoses amb els pobles autòctons de l'entorn, però sovint les colònies s'instal·len en terres prèviament ocupades. Aleshores els antics pobladors o bé són simplement expulsats de les seves terres o bé són reduïts a mà d'obra semiservil per treballar els camps en profit dels colons grecs. Així els corintis van ocupar la fèrtil plana de Siracusa i van esclavitzar els antics pobladors. Tant en un cas com en l'altre les cultures indígenes, en contacte amb la grega, solen patir un procés d'hel·lenització, pel qual adopten tècniques, creences i costums dels nouvinguts. Però, si els indígenes tenen una civilització prou o molt avançada, també pot passar que tinguin més poder que els grecs i els facin pagar tributs o que rebin alguna influència cultural. Com s'ha dit, aprendre a l'orient i al sud i ensenyar a l'occident i al nord.