AGRICULTURA I COMERÇ

Tot i que no podem establir una diferenciació taxativa en l'economia dels establiments colonials, sí que semblen existir almenys dues tendències. D'una banda, les colònies de tipus agrícola, com Siracusa i Tarent, que cercaven lluny noves terres de conreu. De l'altra, unes colònies especialitzades fonamentalment en el comerç com, per exemple, Massàlia (l'actual Marsella) i Empòrion. Amb el pas del temps per a moltes colònies comercials el control del territori agrícola esdevé tan important com l'activitat comercial.

L'objectiu bàsic del comerç grec era l'obtenció d'aquells productes que eren necessaris però escassos a Grècia. Les dues importacions vitals per als grecs eren els metalls i els cereals. L'or i la plata provenien de la zona de l'Egeu i de la mar Adriàtica, de la Ibèria i de la Gàl·lia (cf. Estrabó, III, 2,8). Però, sens dubte, els elements més indispensables eren el coure i l'estany, l'aliatge dels quals dóna lloc al bronze. A Xipre es troba molt de coure però també a Al Mina, a Etrúria a la Ibèria i a la Gàl·lia. Per buscar l'estany calia anar cap a occident i, en especial, a la Ibèria, sobretot a la zona de l'actual Andalusia, i Cornualla, al sud-oest d'Anglaterra. Pel que fa als cereals, aliment de primera necessitat, la Magna Grècia, Sicília, Egipte, els territoris de la mar Negra i la península Ibèrica n’esdevingueren centres proveïdors molt importants. Altres productes recercats eren els salaons, la fusta, la sal, l'ambre, el papir, les espècies, béns de luxe i esclaus. Les mercaderies que els grecs exportaven a canvi eren peces d'artesania -ceràmiques, armes, objectes de metall i joies-, perfums, teixits, oli d'oliva i vi.