POESIA HEL·LENÍSTICA

A partir de finals del segle IV a.C. les conquestes d'Alexandre Magne expandeix l'hel·lenitat per tot el Mediterrani oriental i el grec esdevé la llengua de comunicació internacional. La literatura grega participa també d'aquesta expansió i es llegeix i es conrea en estats governats per dinasties gregues com els Ptolemeus d'Egipte. Els reis d'Egipte van crear a la seva nova capital, Alexandria, el Museu, un centre cultural amb la biblioteca més gran de l'antiguitat, on científics i literats estudiaven i escrivien. Un dels poetes alexandrins més importants va ser Cal·límac (s. III a.C.). La poesia hel·lenística es caracteritza per una preocupació primordial per la forma i la tècnica i pel gust per l'erudició i per l'aprofundiment psicològic.

Teòcrit és un altre dels poetes hel·lenísitcs.

 

Interior i exterior de la nova Biblioteca d'Alexandria, inaugurada el 2002 en aquesta ciutat d'Egipte (S. G.).