EPICUR

Epicur (341 a.C. - Atenes 270 a.C.), un filòsof grec va obrir una escola a Atenes, el Jardí. De la seva obra s'han conservat tres cartes (a Heròdot, a Pítocles i a Meneceu) i vuitanta aforismes. El seu pensament deriva de l'atomisme de Demòcrit, del qual pren tota la seva concepció del món. Però Epicur se centra més a elaborar un model de vida. La doctrina de l'epicureisme té com a objectiu trobar la felicitat de l'home savi, i, com que Epicur creu que els déus són absents del món, l'home és lliure i ha de cercar el plaer i defugir el dolor. Però el plaer del savi és espiritual, i per tant la seva felicitat consisteix en una absoluta serenor anímica, que s'aconsegueix amb la moderació de les passions. El savi ha de cultivar l'amistat i no deixar-se dur pels desigs de riqueses i de poder i ha d'evitar la por del sofriment i de la mort per mitjà del coneixement científic de la natura.

Epicur i Metrodor, Musée du Louvre, París (S.G.).

 

Per a la posteritat de l'epicureisme vegeu

La filosofia romana / Lucreci