LA FILOSOFIA

El brillant i ric patrimoni de la filosofia grega no es va introduir a Roma sense obstacles i resistències provinents del recel i del refús amb què va ser rebuda durant molt de temps per les mentalitats tradicionalistes. Aquestes veien la filosofia, i amb raó, com la punta de llança de l'hel·lenització creixent de la societat i la cultura romanes i van promoure l'expulsió de filòsofs grecs en diverses ocasions.

Tanmateix les resistències no van aconseguir impedir que la filosofia acabés penetrant amb força en la formació i en el pensament de les classes altes romanes. Així, els romans van saber adaptar la filosofia grega a les seves necessitats i idiosincràsia. Dues escoles filosòfiques d'origen grec van dominar el pensament romà clàssic: l'estoicisme i l'epicureisme. L'estoïcisme s'ajusta bé als valors públics de la classe dominant romana per l'observància de la moral i pel sacrifici personal en favor del servei a l'estat. L'epicureïsme, per contra, quadra bé amb la seva conducta en l'àmbit privat. No és estrany, doncs, que homes polítics com Ciceró o Sèneca s'inclinin per la doctrina estoica, mentre que poetes com Lucreci o Horaci optin per l'epicúria. En canvi a partir del segle III d.C. el corrent més influent serà el neoplatonisme, vinculat a l'auge de les religions orientals i de les arts ocultes.

Filòsof, ivori (reconvertit en sant Pere posteriorment), Museo Civico Archeologico, Bolonya

Dins la prosa filosòfica llatina el tractat és en realitat un gènere minoritari enfront del diàleg -denominació tradicional que cobreix el diàleg en sentit propi, amb la intervenció de diversos interlocutors, o bé el monòleg a una sola veu- i l'epístola. No s'ha d'oblidar la importància de la poesia en la vehiculació de les idees filosòfiques en l'antiguitat. Així, la primera gran obra filosòfica en llatí és La natura de Lucreci, poema pertanyent al gènere didàctic que pretèn difondre l'epicureisme. A aquest corrent filosòfic respon també bona part de l'obra lírica d'Horaci (Odes i Epístoles). Finalment Boeci trobarà una forma d'expressió original en la barreja de la prosa i la poesia.