LA POESIA DIDÀCTICA

Poesia didàctica és la que tracta temes filosòfics, científics o tècnics. D'autors llatins s'han conservat poemes sobre matèries com agronomia, pesca, caça i geografia. Aquest gènere es remunta a la Grècia arcaica: Hesíode havia parlat d'agricultura a Els treballs i els dies (s. VII a. C.) i fins i tot alguns dels filòsofs presocràtics com Xenòfanes o Empèdocles havien exposat les seves idees en forma poètica. Actualment és possible que aquest gènere resulti una mica sorprenent, però se'n pot comprendre l'origen si es té en compte que un text en vers, en un ritme regular, es memoritza amb més facilitat que no un text en prosa i que en l'antiguitat la transmissió d'una obra era sovint oral. El primer poeta romà que va recuperar aquesta tradició i va compondre un gran poema didàctic va ser Lucreci.

Fresc, Museu Greco-romà d'Alexandria, Egipte (S.G.).