L'ORATÒRIA IMPERIAL

A finals del segle I d. C. Tàcit escriu el Diàleg dels oradors, on pretén escatir les causes de la decadència de l'oratòria en la seva època. La conclusió és que n'és el motiu principal la pèrdua de la llibertat d'expressió republicana en el sistema imperial. En el moment en què el poder es concentra a les mans d'un sol home, i el senat, les magistratures i fins els tribunals resten a la seva voluntat, l'eloqüència política perd tota la seva raó de ser. També l'oratòria judicial esdevé l'ombra del que era. Tanmateix la retòrica sobreviu amb tota la força a l'escola, on continua sent el centre de l'aprenentatge, tot i que hi queda reduïda com una tècnica artificiosa. Això és el que havia criticat una mica abans un mestre de retòrica, Quintilià, en la seva Institució oratòria, on pretén regenerar l'ensenyament de la retòrica introduint-la en un pla d'educació general que no oblidi la seva necessària conjunció amb la filosofia. Quintilià deu a Ciceró no solament les idees sinó també el seu estil, que posa com a model a seguir.

Un dels tres tipus d'eloqüència coneix, en canvi, un desenvolupament nou en època imperial: és el genus demonstratiuum, en la forma de panegíric o discurs d'aparat amb la finalitat d'exalçar l'emperador. El més bon exemple és el Panegíric de Trajà, escrit pel seu secretari Plini el Jove l'any 100 d. C., com a agraïment per haver estat nomenat cònsol. És una biografia exageradament elogiosa de Trajà que el mostra com a príncep ideal en una veritable demostració d'abundància, virtuositat i enginy.

Professor de retòrica amb cap d'ase, terracotta del s. II a.C., Museu Greco-romà, Alexandria, Egipte (S.G.).

Alhora es produeix una oratòria mundana, la dels conferenciants, que té en Apuleu  el seu millor representant. D'ell es conserva, sota el nom de Flòrides, una antologia de passatges de les seves conferències, les quals tracten, en l'estil complicat i florit propi de la tradició asianista, els temes més diversos, procurant sempre passar desapercebut el seu missatge filosòfic, basat en un platonisme influït per les religions orientals. Per contra, té un to força ciceronià el seu únic discurs conservat sencer i titulat Apologia, que va redactar per defensar-se davant el tribunal quan uns familiars de la seva rica esposa el van acusar d'haver-la seduït amb arts màgiques, per les quals sí que sembla que s'nteressava. Malauradament no se sap el resultat d'aquest procés.

Dotze segles de literatura llatina