SENAT

Era una assemblea formada per 600 exmagistrats -número que va sofrir variacions al llarg dels temps- escollits pels censors de manera vitalícia, si no n'eren expulsats pels mateixos censors. Es reunia a la cúria, un edifici situat al fòrum. Tenien assignats àmplies competències sobre política exterior, control dels afers militars, de les finances públiques, de la religió nacional i tenia una funció consultiva per a qualsevol magistrat que proposés una llei. Però, de fet, el seu prestigi, la seva experiència i el fet que representés una continuïtat inexistent en les magistratures anuals li conferien una influència més gran del que li era formalment atorgada.