LA VIDA POLÍTICA

El fòrum era el centre de gairebé totes les activitats polítiques: la major part de les assemblees, les reunions del senat, les eleccions, els discursos, etc.

Entre els drets de tot ciutadà romà complet s'hi comptaven el ius suffragii o dret de vot en les assemblees populars o comicis, i el ius honorum o dret a poder ser votat per a les magistratures o càrrecs públics. El procés de les eleccions començava quan els aspirants a una magistratura feien una declaració pública en el fòrum (professio) i s'inscrivien a les llistes de candidats. La convocatòria de les assemblees per votar es feia amb 27 dies d'anticipació, durant els quals els candidats realitzaven la seva campanya electoral. Es vestien amb una toga blanca (toga candida; d'aquí el nom de candidatus) i es llançaven a captar vots amb tots els mitjans al seu abast: discursos, cartells a les parets, entrevistes, etc. L'oratòria, doncs, hi tenia un paper molt destacat, però tot sovint es recorria a mitjans il·legals com ara el suborn amb diners, banquets o regals. En períodes especialment turbulents les faccions polítiques utilitzaven fins i tot bandes violentes formades per gladiadors, clients, esclaus i lliberts a fi de pressionar a favor d'un candidat o la inclinació d'un vot. De fet només els qui pertanyien a les classes altes podien aconseguir diners i suport per fer carrera política i anar exercint les diverses magistratures que constituïen el cursus honorum.

Ashmolean Museum, Oxford.