EL FÒRUM, CENTRE DE LA CIUTAT

En la civilització romana el fòrum era el tret definitori de la ciutat. El fòrum era una plaça pública: un gran espai a l'aire lliure, de forma generalment rectangular i envoltat de porxos. Era el centre de tota la vida de la ciutat, tant si era política, comercial, religiosa o de lleure. En un primer període sota els porxos s'arrengleraven les botigues (tabernae), mirant cap a l'interior de la plaça, i s'hi feia el mercat, però més endavant es va tendir a reservar el fòrum per a les activitats considerades més nobles, les polítiques i religioses, tot orientant les tabernae cap a l'exterior o a situant-les en els carrers adjacents i a fer el mercat en una plaça veïna. Sovint es pretén allunyar cada volta més els comerços del fòrum i a aplegar-los en mercats tancats (macella).

El fòrum era el punt de trobada dels ciutadans i el lloc on se celebraven les eleccions dels magistrats i on s'aixecaven alguns dels principals edificis de la ciutat. Hi havia el temple més important, la cúria o senat local -centre administratiu de la ciutat- i la basílica. A tot el voltant s'alçaven estàtues dedicades als emperadors o a personatges notables de la ciutat.

El fòrum de Roma: els rostra i la cúria (SG).

 

El fòrum de Sàbrata, Líbia (SG).

Fòrum de Baelo Claudia, a Tarifa, Andalusia (S.G.).

 

Webs d'interès:

  • Forum Romanum (en anglès): secció de VRoma dedicada al fòrum de Roma amb una explicació i fotografies de cada edifici, referències textuals i enllaços.
  • The Pompeii Forum Project (en anglès): web d'una recerca arqueològica sobre el fòrum de Pompeia, amb l'objectiu de documentar la seva evolució, arquitectura i decoració.
  • Dead Romans (en anglès): visita al fòrum de Roma amb fotografies.
  • Capitolium.org (en italià i en anglès): web sobre els fòrums imperials de Roma.
  • Museo dei Fori Imperiali / Mercati di Traiano (en italià): secció de Simulacra Romae dedicada als fòrums imperials de Roma.
  • The Roman Forum, Basilica & Curia (en anglès): recorregut història d'Exeter, a Anglaterra, que permet passejar-se per la reconstrucció virtual del fòrum de la ciutat romana d'Exeter, incloent-hi la basílica, la cúria i una botiga.