Com navegar pel web?

Si voleu, visiteu el portal al vostre aire, lliurement, clicant els enllaços que es troben en el text o en els menús a cop d’impuls, segons allò que desperti més interès, i passant d’una secció a una altra, d’un itinerari a un altre. Ara bé si preferiu una visita més sistemàtica, seguiu el recorregut proposat: a partir de les fletxes de navegació o dels menús superiors o laterals. D'altra banda si preteneu buscar una informació determinada el més ràpid és servir-se del mapa del web o el cercador.

Els tres itineraris principals -El laberint dels mites, El Laberint de Grècia i El laberint de Roma- tenen la interfície dividida en tres marcs: els marcs superior i lateral mostren, respectivament, els títols de les seccions i els apartats que comprenen, mentre que els continguts es van desplegant dins el marc principal.

Fixem-nos per exemple en l’apartat sobre el fòrum de la secció Vrbs, la ciutat romana dins l’itinerari El laberint de Roma:

Marc superior:
1 Logotip del portal, enllaçat amb la pàgina principal, i animació del nom trilingüe del portal.
2 Enllaç amb la pàgina principal.
3 Nom de la secció actual.
4 Enllaç amb la secció Fòrum.
5 Enllaç amb la pàgina de Contacte.
6 Enllaç amb el mapa o esquema de la secció actual.
7 Menú superior, que mostra les diverses seccions de cada itinerari.
   
Marc inferior:
8 Menú lateral de cada secció que indica els diversos apartats que s'hi poden trobar.
9 Títol de cada apartat
10 Enllaços amb conceptes o personatges explicats o desenvolupats en altres apartats, seccions, itineraris o fins i tot en webs externes.
11 Molts apartats tenen menús dels subapartats que hi són compresos.
12 Hi ha força apartats que inclouen una selecció d'enllaços a altres webs externs relacionats específicament amb el tema desenvolupat en l'apartat en qüestió.
13 Fletxa que enllaça amb l'apartat precedent d’acord amb el recorregut proposat.
14 Fletxa que enllaça amb l'apartat següent segons el recorregut proposat.
15 Nom de la secció actual, enllaçat amb la primera pàgina d'aquesta.
16 Nom trilingüe del portal, enllaçat amb la pàgina principal.