LES FONTS DE LA MITOLOGIA: AUTORS GRECS I LLATINS

Malgrat desaparèixer de les creences, primer la majoria dels intel·lectuals i després també de les classes populars, els déus i els herois van continuar vivint en la literatura i les arts i aquest ha estat el principal mitjà de transmissió fins a nosaltres. En efecte, des de ben aviat els grecs van crear imatges dels déus per adorar-los -escultures per a temples- o simplement buscaven en els mites escenes que decoressin petits objectes de ceràmica o cases i grans edificis -escultures, pintures, mosaics.

La transmissió dels mites es realitza en el poble oralment dels més vells als més joves. Tanmateix en tota societat hi ha uns especialistes a conservar els mites, sigui en l'escriptura o en la memòria. Sovint són els sacerdots, perquè la mitologia està estretament lligada a la religió, però a la Grècia antiga els principals dipositaris de la tradició mítica eren els poetes professionals, que cantaven les narracions fabuloses rebudes dels seus mestres. La transmetien pel mitjà oral i això feia que, al contrari que les mitologies escrites en llibres sagrats, s'anessin alterant inconscientment els relats i que es creessin versions diferents d'un mateix mite segons un lloc o un altre, ja que el poeta tendia a satisfer el seu públic. Al segle VIII a. C. va començar a utilitzar-se l'alfabet i un d'aquests poetes, anomenat Homer per la tradició, va posar per escrit un capítol de la guerra de Troia a la Ilíada, la primera obra de la literatura grega i europea conservada. Per tant la literatura va néixer de la mitologia i durant els segles següents els mites van continuar sent transmesos, ara de forma escrita, pels poetes. Aquests hi van trobar per a la poesia i la tragèdia gregues una font inesgotable de temes i personatges i els van usar amb originalitat i amb molta llibertat, ja que cada poeta tracta el mite de manera diferent, sense por a modificar-lo per expressar les seves pròpies idees respecte al temes que interessen a la seva època o que són universals.

Hermes acompanya una ànima,
flanquejada per Tànatos, la mort,
en un tambor d'una columna del temple d'Àrtemis, d'Efes, British Museum, Londres, (S.G.)
.