Vet aquí una aracniografia. Potser convé aclarir que 'aracniografia' és un neologisme, ja utilitzat en anglès (arachniography), compost de les paraules gregues arachnion 'teranyina' i grapho 'escriure', a partir d'un calc de 'bibliografia' (de biblion 'llibre'), per referir-se a una relació de webs sobre una matèria determinada.

Aquí teniu, doncs, una selecció de les nombroses pàgines web que es poden trobar a la xarxa sobre la civilització grecoromana i la tradició clàssica.

Recordeu que en altres seccions de Laberint trobareu aracniografies més específiques sobre molts dels temes tractats en els diversos apartats. A més podeu veure els Webs sobre l'actualitat clàssica.

Trobareu una aracniografia més extensa sobre estudis clàssics a la wiki i al marcador social del portal Chiron.

 

 

Pàgina principal
El laberint d'Internet
Estudis clàssics