FASES D'ELABORACIÓ

  • Primers materials elaborats durant el curs 2002-2003 (inici del Laberint dels mites).
  • Impuls definitiu amb la llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació per al curs 2003-2004, sota la supervisió de Pedro Luis Cano (UAB).
  • Manteniment i continuació del projecte des dels cursos 2004-2005 (El laberint del Flash) i 2005-2006 (el blog) fins a l'actualitat.
  • Traducció neerlandesa parcial (Bart Mertens) iniciada el 2007.

El Parnàs des de Delfos