LA SOCIETAT ROMANA

 

El ciutadà romà

Les classes socials

Els lliberts

Els esclaus

 

Mosaic d'un benefactor, Basílica patriarcal, Aquileia (S.G.).