Quarta declinació: temes en -u

1. masculķ-femenķ

  terminacions: última vocal del tema + desinència de cas
singular
plural
N
 -us
-us
V
 -us
-us
Ac
-um
-us
G
-us
-uum
D
-ui
-ibus
Ab
-u
-ibus
 
   
manus -us f.
singular
plural
N
exercitus
exercitus
V
exercitus
exercitus
Ac
exercitum
exercitus
G

exercitus

exercituum
D

exercitui

exercitibus
Ab
exercitu
exercitibus

2. neutre

    terminacions: última vocal del tema + desinència de cas
singular
plural
N
 -u
-ua
V
 -u
-ua
Ac
-u
-ua
G
-us
-uum
D
-ui
-ibus
Ab
-u
-ibus
 
   
cornu -us f.
singular
plural
N
cornu
cornua
V
cornu
cornua
Ac
cornu
cornua
G

cornus

cornuum
D

cornui

cornibus
Ab
cornu
cornibus