Cinquena declinació: temes en -e

 

terminacions: última vocal del tema + desinència de cas

 

singular
plural
N
 -es
-es
V
 -es
-es
Ac
-em
-es
G
-ei
-erum
D
-ei
-ebus
Ab
-e
-ebus

 

 

 

singular
plural
N
res
res
V
 res
res
Ac
rem
res
G
rei
rerum
D
rei
rebus
Ab
re
rebus