ACTIVITATS: GRAMÀTICA LLATINA
ACTIVITATS SOBRE LA PRONUNCIACIÓ I L'ACCENT

1. Respon les preguntes següents:

a) Quines lletres no existeixen en llatí clàssic i en català sí?
b) Quines diferències observes entre la pronúncia catalana i la llatina clàssica?
c) Són els mateixos els diftongs llatins i els catalans? Raona la teva resposta.
d) Llegeix aquestes paraules en veu alta. La síl.laba tònica apareix marcada de color blau.

IVLIVS CAESAR

VILLA

LATINVM

QVERCVS

PVELLAE

ZEPHYRVS

schola

quisque

anguis

propagat

thesaurus

habitant

2. Exercici d'omplir buits: L'alfabet
3. Exercici d'elecció múltiple: On és l'accent?
4. Exercici d'omplir buits: Quina síl·laba porta l'accent?
5. Exercici d'elecció múltiple: La pronúncia
ACTIVITATS DE LA DECLINACIÓ DELS SUBSTANTIUS
 
1. Quadern virtual: les declinacions.
2. Exercici d'omplir buits: el tema dels substantius i el genitiu plural.
3. Exercici d'associació: els substantius neutres.
4. Quadern virtual: ablatiu de qualitat
 
 
ACTIVITATS DE LA CONJUGACIÓ VERBAL
 
1. Exercici d'omplir buits: el present d'indicatiu actiu.
2. Exercici d'omplir buits: el present d'indicatiu passiu.
3. Exercici d'omplir buits: el pretèrit imperfet d'indicatiu actiu i passiu-deponent.
4. Exercici d'omplir buits: el futur imperfet d'indicatiu actiu i passiu-deponent.
5. Exercici d'omplir buits: el tema de perfet (perfectum).
6. Exercici d'omplir buits: el pretèrit perfet d'indicatiu actiu.
7. Exercici d'omplir buits: el pretèrit plusquamperfet d'indicatiu actiu.
8. Exercici d'omplir buits: el futur perfet d'indicatiu actiu.
9. Exercici d'omplir buits: el pretèrit perfet d'indicatiu passiu-deponent
10. Exercici d'omplir buits: el pretèrit plusquamperfet d'indicatiu passiu-deponent
11. Exercici d'omplir buits: el futur perfet d'indicatiu passiu-deponent
12. Exercici d'omplir buits: el present de subjuntiu actiu i passiu-deponent.
13. Exercici d'omplir buits: el pretèrit imperfet de subjuntiu actiu i passiu-deponent.
14. Exercici d'omplir buits: el pretèrit perfet de subjuntiu actiu.
15. Exercici d'omplir buits: el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu actiu.
 
 
ACTIVITATS DE LES FORMES NO PERSONALS DEL VERB
 
1. Exercici d'omplir buits: construeix l'infinitiu de present.
2. Exercici d'omplir buits: construeix el participi de present.
3. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el participi de present.
4. Exercici d'omplir buits: construeix el participi de perfet.
5. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el participi de perfet.
6. Exercici d'omplir buits: construeix el participi de futur.
 

 

ACTIVITATS SOBRE MORFOLOGIA I SINTAXI DE LES FORMES NO PERSONALS DEL VERB
 
1. Exercici d'omplir buits: frases d'infinitiu (1)
2. Quadern virtual: temps i frases d'infinitiu (2)
3. Quadern virtual: gerundi i gerundiu
:
 
ACTIVITATS SOBRE LA CONCORDANÇA DELS ADJECTIUS
 

1. Exercici d'associació: concordança d'adjectius i substantius.

2. Exercici d'omplir buits: concordança d'adjectius i substantius.
3. Exercici d'omplir buits: els adjectius i els colors.
 
ACTIVITATS SOBRE ELS GRAUS DELS ADJECTIUS
 
1. Exercici d'omplir buits: construeix el comparatiu.
2. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el comparatiu.
3. Exercici d'omplir buits: el complement del comparatiu.
4. Exercici d'omplir buits: construeix el superlatiu.
5. Exercici d'omplir buits: construeix i fes concordar el superlatiu.
6. Exercici d'omplir buits: el complement del superlatiu.
7. Exercici d'associació: comparatius i superlatius llatins en català.
8. Exercici de construir oracions: comparatius.
 
ACTIVITATS SOBRE LA CONCORDANÇA DELS DEMOSTRATIUS I ALTRES ADJECTIUS
 
1. Exercici d'associació: concordança del demostratiu hic haec hoc.
2. Exercici d'associació: concordança del demostratiu iste ista istud .
3. Exercici d'associació: concordança del demostratiu ille illa illud .
4. Exercici d'omplir buits: concordança de l'anafòric is ea id.
5. Exercici d'associació: concordança de l'adjectiu d'identitat idem eadem idem.
6. Exercici d'omplir buits: concordança de l'adjectiu emfàtic ipse ipsa ipsum.
 
ACTIVITATS SOBRE EL RELATIU
 
1. Quadern virtual: el relatiu i les subordinades adjectives.
 
ACTIVITATS DE SINTAXI
 
1. Exercici d'omplir buits: preposicions.
2. Exercici d'omplir buits: activa - passiva / passiva activa (present). Per saber com fer-ho: Grammaflash: Activa i passiva
3. Exercici d'omplir buits: activa - passiva (perfet i plusquamperfet)
4. Quaderns virtuals: activa passiva (1. present i imperfet; 2. perfet, plusquamperfet i futur perfet)
5. Exercici d'omplir buits: sintaxi del participi (present, perfet i futur).
6. Exercici de construir oracions: subordinades interrogatives indirectes.
 
 
ACTIVITATS DE REPÀS
 
A la pàgina següent teniu més activitats de gramàtica llatina que podeu trobar en altres webs.