TEMA DE PRESENT

SISTEMA DE PRESENT (VEU ACTIVA / PASSIVA-DEPONENT)

FORMES PERSONALS DEL VERB (amb DP)
INDICATIU
SUBJUNTIU
PRESENT 'canto' PRESENT 'canti'
T + DP
1sg -o/-or
1a. conj. 1sg. VT=
3a. conj. VT= 1sg.
-u- 3pl.
-i- altres pers. (excepte la 2sg. dep./pas. = -e-)
4a. conj. 3pl. -i-u-
1a. conj. R + -e- + DP
2a. conj. T + -a- + DP
3a. conj. R + -a- + DP
4a. conj. T + -a- + DP
1sg -m/-r
PRETÈRIT IMPERFET 'cantava' PRETÈRIT IMPERFET 'cantés', 'cantaria'
T + -ba- + DP
1sg -m/-r
3a. conj. VT= -e-
4a. conj. VT= -ie-
T + -re- + DP
1sg -m/-r
3a. conj. VT= -e-
FUTUR 'cantaré'  
1a. conj.
2a. conj.
T+
-b- 1sg.
-bu- 3pl.
-bi- altres pers. (2sg. dep./pas. = -be-)

+DP

1sg -o/-or
3a. conj.
4a. conj.
R+
{
T+
1sg. -a-
altres pers. -e-
{ +DP
1sg -m/-r
IMPERATIU
PRESENT 'canta'
2sg. T + DPI
2pl T + DPI
3a. conj. VT= sg. -e-
/ pl. -i-
FORMES NO PERSONALS DEL VERB (sense DP)
INFINITIU PRESENT 'cantar' paradigma >>
T + -re (act.) / -ri (pas.)
3a. conj. VT= -e-
3a. conj inf. pas. R + -i
PARTICIPI PRESENT ACTIU 'cantant' paradigma >>
T + -ns -ntis (=adj. 3a. declin., tema en -i tipus ingens ingentis)
3a conj.VT = -e- / 4a. conj -mixta VT = -ie-
GERUNDI 'cantant, cantar' paradigma >>
T + -ndum -i (=subst. 2a. declin)
3a conj.VT = -e- / 4a. conj -mixta VT = -ie-