LA CONJUGACIÓ REGULAR LLATINA

PARADIGMES

Formes personals del sistema de supí (passiva-deponent)

tema de supí + terminacions de nominatiu + verb auxiliar (sum)

<< veure les regles de formació >>

Formes personals

tema de supí

indicatiu
subjuntiu
 

amat-

habit-

lect-

audit-

capt-

 

-us -a -um

sum
es
est
sumus
estis
sunt

-us -a -um

sim
sis
sit
simus
sitis
sint
pretèrit perfet
-i -ae -a -i -ae -a

-us -a -um

eram
eras
erat
eramus
eratis
erant

-us -a -um

essem
esses
esset
essemus
essetis
essent
pretèrit plusquam-perfet
-i -ae -a -i -ae -a
-us -a -um ero
eris
erit
erimus
eritis
erunt


futur perfet
-i -ae -a