COM ES GUANYAVEN LA VIDA ELS CLÀSSICS?

Els escriptors antics no podien viure directament de les seves obres, ja que no cobraven drets d'autor ni hi havia cap control sobre l'edició de llibres, que es copiaven a mà lliurement. Així és que els escriptors pertanyien a famílies acabalades amb prou recursos per no dependre econòmicament de la seva activitat literària o bé depenien d'un protector, algú prou ric i afeccionat a la literatura com per mantenir-los. Durant la república els protectors eren alguns membres de les famílies aristocràtiques amb dedicació política. Els Escipions en van ser l'exemple més clar, protectors de Terenci. En època de l'imperi, a més de la classe senatorial, solien ser els emperadors o personatges del seu entorn, com ara Mecenas, amic d'August que va mantenir Virgili i Horaci i que ha llegat el seu nom per designar qualsevol protector de les arts. Per als escriptors pertanyents a les classes benestants la literatura era un hobby o bé una activitat complementària a la política, en el cas de l'oratòria i historiografia.

Poeta representat en un fresc procedent d'Estàbies, Campània, s. I d.C., British Museum, Londres (Foto: SG).