LA TRAGÈDIA LLATINA

Cal distingir dos tipus de tragèdia segons la seva temàtica:

  • fabula palliata: s'inspirava directament en els grans tràgics atenesos, especialment en Eurípides. Així doncs, els seus arguments provenien dels mites grecs.
  • fabula praetexta: tractava d'algun episodi de la història de Roma, i per tant era originalment llatina, encara que sí que va prendre l'estructura de les tragèdies gregues.

La tragèdia no va tenir entre els romans l'èxit de públic de la comèdia. El seu moment d'esplendor va ser durant la república, en què s'hi van dedicar autors com Nevi i Enni, el qual va escriure, entre altres, la praetexta titulada Sabinae. Tanmateix les últimes mostres del gènere són de l'època de l'imperi, com les de Sèneca, tot i que no són ja obres destinades a ser representades sinó solament llegides en un cercle d'amics.

Poeta tràgic i actor còmic, s. III, dC., Museu de Sussa (Tunísia).