ELS RITUS

Tres van ser els mitjans principals que servien per vehicular la relació entre els déus i els homes, tant en la religió pública com en la privada:

Fragment d'un relleu que representava un sacrifici,
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (S.G.).