EL circ DE TÀRRACO

El fòrum provincial es complementava amb el circ, construït durant el regnat de Domicià (finals del segle I d.C) i destinat a les curses de carros. L'edifici, encabit entre la muralla sud-est i la nord-oest, separava i alhora comunicava, a través d'escales i de les voltes laterals, l'àrea residencial de la ciutat amb el fòrum provincial. Aquest estret encaix va provocar que fos de menor longitud que altres circs romans.

La tècnica constructiva era diversa:

  • Argamassa encofrada (opus caementicium) per a les cimentacions i les voltes, que sostenien les grades i permetien l'accés i la circulació,
  • Grans carreus (opus quadratum) per al podium i la façana,
  • Les parets de suport es recobrien amb petits carreus o pedres irregulars.

Mides del circ

longitud total: 325 m
amplada total: 100-115 m
longitud de l'arena: 297 m
amplada de l'arena: 67-77 m

L'estructura de circ va ser reaprofitada ja des del segle V per a noves construccions, de manera que ha quedat engolida per la ciutat, però sense desaparèixer, ja que molts carrers i cases de l'àrea que ocupava deuen la seva forma actual a les restes del circ sobre les quals es van edificar. Així els monuments antics van condicionar l'estructura (carrers, cases) de la ciutat medieval i posterior. Però justament això ha permès que es conservessin molts dels murs i de les voltes del circ, integrats en els edificis que han perdurat fins avui. I cal dir que l'estat de conservació és excepcional per un edifici d'aquestes característiques, tot i que en bona part continua recobert per les construccions posteriors. En els darrers anys s'han anat treient a la llum bastants espais del circ, en especial nombroses voltes, la capçalera i trossos de la graderia nord-est, a més dels arcs de la façana sud. La part menys coneguda segueix sent l'extrem nord-oest, on hi havia els carceres o cotxeres, però el març del 2006 se han localitzat restes d'aquestes estructures sota l'ajuntament.

Maqueta de la reconstrucció del circ, Museu d'Història de Tarragona (S.G.).

Vista general de la capçalera del circ (S.G.).

 

Grades de la cauea (S.G.)
Façada sud (S.G.). Vomitorium (S.G.).
   

Cauea del circ a la capçalera (S.G.).

Volta superior del circ (S.G.).

 

Webs d'interès