ACTIVITATS: ELS JOCS OLÍMPICS

1. Quins eren els principals aprenentatges en l'educació grega?

2. On i quan van originar-se els Jocs Olímpics?

3. Amb quin motiu se celebraven les competicions esportives a la Grècia antiga?

4. Qui és el fundador mític dels Jocs Olímpics antics? I l'heroi restaurador?

5. Què era la treva sagrada?

6. Hi havia limitacions per participar en els Jocs Olímpics? I per assistir-hi?

7. Quina diferència hi havia en la manera com feien esport els homes i les dones?

8. Quins premis podien rebre els vencedors durant els Jocs Olímpics?

9. De quina manera eren rebuts els vencedors a les seves ciutats?

10. Com és que un barceloní va poder participar en els Jocs Olímpics a l'antiguitat?

11. Per què es van acabar els Jocs Olímpics antics?

12. Qui va ser l'impulsor dels Jocs Olímpics actuals? Quan van començar?

13. Què signifiquen les cinc anelles entrellaçades de colors diferents de la bandera olímpica?

14. Intenta interpretar el logotip dels Jocs Olímpics d'Atenes del 2004. Què té a veure amb els Jocs antics?

15. Quin és l'origen mitològic dels noms de les dues mascotes dels Jocs Olímpics d'Atenes del 2004?

16. Compara els Jocs Olímpics antics i els actuals: quines diferències fonamentals hi trobes?