Regulars
Semirregulars
Duals
Altres
Alhambra
Escher
Penrose
Gaudí
Rajola Mínima

 

 

Els mosaics duals s'obtenen apartir d'altres mosaics periòdics de la manera seguent:

Partim d'un mosaic, en aquest cas Marquem un punt al centre de cada uns dels polígons regulars que configuren el mosaic original.

Unim amb segments els punts centrals de cada parella de polígons adjacents.

Al repetir aixó a tots els polígons obtenim un nou mosaic periòdic. Si passes el ratolí per sobre veuràs el dual i l'original.

A partir dels mosaics regulars i construint els seus duals, obtenimaltres mosaics regulars. Dell mosaic format per hexàgons obtenim triangles i dels triangles, l'hexagonal.

A partir del mosaic format per quadrats obtenim un nou mosaic format per quadrats.

En canvi a partir de mosaics semiregulars, formats per combinacions de diferents polígons regulars, obtenim nous mosaics periòdics però no regulars.

Regulars
Semirregulars
Duals
Altres
Alhambra
Escher
Penrose
Gaudí
Rajola Mínima