Arrel quadrada d'un nombre.

 

Buscar l'arrel quadrada d'un nombre vol dir posar aquest nombre en forma de quadrat i veure quant mesura el seu costat.

 

Endavant.