Adaptacions en els espais i altres aspectes físics de l'aula:


 

- Aspectes físics de l'aula:

 • L'il.luminació- L'alumne sord necessita una aula ben il.luminada per realitzar adequadament la lectura labial, sense cap focus de llum directe i que la cara del mestrre estigui ben il.luminada.
 • Tamany de l'aula- L'aula ha de disposar de sufcient espai però tampoc ha de ser massa gran per evitar que l'alumne sord perdi informació verbal.
 • Parets de l'aula- Les parets és millor que hi hagi objectes com cartelleres, posters, dibuixos...penjats ja que així absorvirà els sorolls produits a dins de l'aula fet que facilita el treball de l'alumne deficient auditiu.
 • El terra- És millor un terra que no produeixi massa soroll quan es mouen cadires,taules o els mateixos alumnes.
 • Pissarres- Amb sistema de llum rasant per evitar els reflexes i veure millor el contingut..

pissarra amb llum rasant que evita els reflexes

 • Nivell de soroll- Cal tenir en compte que l'alumne sord té dificultats el so i per discriminar els sons, per tant, és important que no hi hagi un excés de soroll ambiental, sobretot quan es transmet informació de forma verbal.

- Organització de l'espai i dels alumnes:

 • Capacitat- Que la ràtio alumnes-professors no sigui excesiva ja que l'alumne deficient auditiu necessitarà en ocasions d'atenció individuallitzada per part del tutor.
 • Col.locació de les taules i els alumnes- En el cas d'alumnes amb deficiència auditiva és millor que les taules estiguin distribuides en forma de U, és important perquè vegi bé el que es treballa a l'aula i per manternir-lo amb més atenció.
 • Agrupació els alumnes- És millor que sigui individualitzada per atendre les necessitats de l'alumne i cooperativa ja que ofereix models d'actuació i afavoreix l'interacció social.
 • Situació de l'alumne dins de l'aula- És important que l'alumne afectat per deficiència auditiva estigui situat en un lloc on tingui una bona visió de la cara del mestre i dels seus companys. Permetre a l'alumne situar-se d'un forma flexible si així li facilitem la comprensió dels aprenentatges.
 • L'ajuda d'un company- És important que l'alumne tingui l'ajuda d'un company que l'orienti i li indiqui els diferents canvis que es van produint a l'aula.

 

pàgina anterior

Tornar a la pàgina principal