ACTIVITATS

Diferents activitats elaborades per Sebastià Mora Masot, mestre del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix.

Clicant els links podeu accedir a elles, algunes tenen un fitxer informatiu sobre el seu ús. Si us agraden podeu utilitzar-les amb els vostres alumnes. Majoritàriament són per a Cicle Superior de primària.

   
Llengua Catalana:

REPTES LÒGICS

Descripció: Textos que cal llegir amb molta atenció, i fins i tot entre línies, per trobar la resposta adequada.

 

   

ESCRIURE NOMBRES EN CATALÀ.

Descripció: Màquina que ens proposa nombres de tres xifres perquè els escriguem en català. A la tercera errada apareix la solució. Porta un comptador d'intents i encerts. Vegeu les instruccions de funcionament.

 

   

ACTIVITATS DE LECTURA.

Descripció: Activitats fetes en Flash que treballen la lectura, la comprensió lectora, l'observació i la memòria.

   

ACTIVITATS D'EFICÀCIA LECTORA .

Descripció: Les activitats d’eficàcia lectora permeten valorar el rendiment lector dels alumnes. Es valora la velocitat lectora, la comprensió i a partir d’aquestes dues, i mitjançant una complexa fórmula matemàtica, l’eficàcia lectora, que és una barreja de les anteriors.

   
Llengua Castellana:

ESCRIURE NOMBRES EN LLENGUA CASTELLANA.

Descripció: Màquina que ens proposa nombres de tres xifres perquè els escriguem en castellà. A la tercera errada apareix la solució. Porta un comptador d'intents i encerts. Funciona igual que la màquina en català..

 

   
Llengua Anglesa:

The three goats - LES TRES CABRETES

Descripció: Conte popular britànic en forma d'animació flash que treballa les qualitats de gran, mitjà i petit. Dibuixos i veu d'alumnes de 1CS. Es pot accedir auns exercicis de comprensió sobre el conte.

 

   

ESCRIURE NOMBRES EN LLENGUA ANGLESA.

Descripció: Màquina que ens proposa nombres de tres xifres perquè els escriguem en anglés. A la tercera errada apareix la solució. Porta un comptador d'intents i encerts. Funciona igual que la màquina en català.

 

   

ACTIVITAT DE COMPRENSIÓ ORAL: "Goatee, the greedy goat"

Descripció: Escoltarem un text sobre "Goatee", després caldrà respondre cinc preguntes i veurem si hem entès el que ens han dit.

   
Matemàtiques:

EL VESTUARI D'EN ROBIN

Descripció: Treballant de manera intuïtiva cal investigar i descobrir totes les possibilitats de vestuari (canvi de colors en la roba). La darrera finalitat seria aconseguir establir un ordre en la manera de fer les combinacions.

   

LA CALCULADORA DEL CLORET.

Descripció: Calculadora Flash de poc pes feta amb la idea d'incloure-la en quaderns virtuals de resolució de problemes.

 

   

TAULA DE CANVI D'UNITATS SISTEMA MÈTRIC DECIMAL.

Descripció: Pissarra per fer els canvis d’unitats més difícils. Per escriure cal clicar amb el ratolí a l’interior de la cel·la desitjada. Si cliquem a sobre de la cel·la on estan els noms de les unitats es dibuixarà una línia que representa la coma.

   

MÀQUINA DE CANVI D'UNITATS DEL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL.

Descripció: Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats de longitud. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici de canvi d’unitats està ben fet. Vegeu les instruccions de funcionament.

 

   

MÀQUINA COMPLEXA DE CANVI D'UNITATS DEL S.M.D.

Descripció: Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats de longitud complexes i incomplexes. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici de canvi d’unitats està ben fet. Vegeu les instruccions de funcionament.

   

ACTIVITAT FLASH PER DIBUIXAR i CALCULAR ANGLES.

Descripció: La movilitat d'un regle, que dibuixa línies rectes, i d'un transportador ens permeten dibuixar i mesurar qualsevol angle.

   

MÀQUINA DE CANVI ENTRE FRACCIONS DECIMALS i NOMBRES DECIMALS.

Descripció: Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre fraccions decimals i nombres decimals. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici d'equivalències entre nombres decimals i fraccions decimals està ben fet.

   
Coneixement del medi natural:

LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES AMB FLORS: L'AMETLLER.

Descripció: Conjunt d'activitats flash sobre el tema. Proposta d'exercicis d'observació; recull fotogràfic de les diferents parts: flor, fruit i llavor; animacions sobre el desenvolupament dels diferents processos: polinització, fecundació, germinació; i exercicis interactius.

 

 

Coneixement del medi social:

Línies del temps: Etapes de la història .

Descripció: Aquesta aplicació consta de quatre línies del temps que situen els principals esdeveniments històrics. Es pot canviar de línia del temps, els temps recents es mostren amb més detall. Conte molts links a la wiquipèdia per ampliar coneixements i recerques.

   
Altres:

ENIGMES. Control dels enigmes.

Descripció: Els enigmes són exercicis que treballen l’atenció, l’orientació, la comprensió lectora, la percepció, l’observació, el pensament, l’estructura espacial... Cada vegada que es resol positivament un enigma s’obté una paraula clau que a la vegada comporta una dificultat ortogràfica important a l’hora d’escriure-la. Podeu portar el control dels enigmes resols mitjançant un quadern virtual en el que s'ha d’escriure la paraula clau de cada enigma, també podeu fer-ho imprimint els fulls de control que a la vegada serveixen d'índex.