Reptes lògics.
Quina gana!
Qui guanya?
Ser primer, o no ser darrer.
Quin xàfec!
Sense permís.
Un munt de gats.
Embolic familiar.
Moneda antiga.
Cacen perdius.
Bona vista ...!...?
Vaja poruc!
Cursa de cavalls.
Els anys de Ruth.
Llum i calor ...
Família nombrosa.