SECCIÓ CONSULTA EXTERNA • Diagnòstic seguiment i orientació terapèutica de nens amb patologies neuropsíquiques del desenvolupament.
 • Diagnòstic seguiment, orientació terapèutica i rehabilitacions específiques per a nens i adults paralítics cerebrals.
 • Atenció psicològica al nen i a les famílies.
 • Control i seguiment de nens integrats a l'escola ordinària.
 • Control i revisió de nois atesos en centres ocupacionals i als centres especials de treball.
 • Radiodiagnòstic
 • Electroencefalografía
 • Reeducacions especifiques:
  1. Reeducacions de llenguatge.
  2. Comunicació alternativa.
  3. Reeducació psicomotriu global.
  4. Reeducació psicomotriu dels trastorns pràxics.
  5. Reeducació de l'activitat manual.
  6. Fisioteràpia de manteniment per adults paralítics cerebrals.
Tornar a l'inici

SECCIÓ D'ATENCIÓ A LA LLAR 1. Fisioteràpia individual.
 2. Teràpia Ocupacional i orientació de les adaptacions a fer a la llar per obtenir la màxima independècia de l'adult paralític cerebral.
 3. Adaptació del hardware informàtic i formació en l'aplicació dels programes informàtics més adients en cada cas.
 4. Logopèdia individualitzada i sistemes alternatius de la comunicació.
Tornar a l'inici

SERVEI D'ORIENTACIÓ INFORMÀTICA
I AJUDES TÈCNIQUES 1. Elaboració o indicació dels Ajuts Tècnics informàtics per afavorir la comunicació i la independència als nois paralítics cerebrals. Indicació del Hardware i les adaptacions necessàries.
 2. Indicació del sistema alternatiu de comunicació més adecuat per a cada cas.
 3. Orientació dels mitjans informàtics necessaris per facilitar la integració dels nens a l'escola i millorar els aprenentatges.
 4. Orientació als professionals de les institucions i les escoles sobre material i programes que necessita cada usuari.
 5. Orientació sobre els mitjans tècnics i els programes informàtics que poden fer possible o fer més productiva l'activitat laboral del Paralític Cerebral.
 6. En totes les indicacions es fa un seguiment de l'ús de les A.T.
Tornar a l'inici

SECCIÓ DE PREVENCIÓ
I TRACTAMENT PRECOÇ • Control i seguiment de nens amb risc.
 • Orientació als pares sobre l'atenció del nen a la llar.
 • Orientació i tractament de nens amb lesions cerebrals.
 • Ajut personalitzat als pares.
 • Controls continuats i adaptacions dels programes terapèutics.
Tornar a l'inici

SECCIÓ DE MADURACIÓ
I TRACTAMENT INTEGRAL • Rehabilitació global directe per a nens de 3 a 6 anys que presenten una Paràlisi Cerebral infantil.
 • Terapèutiques ortopèdiques, psicològiques, medicamentoses, etc.
 • Orientació i assistència als pares.
Tornar a l'inici

SECCIÓ DE TERAPÈUTICA A MITJA PENSIÓ
I ESCOLA ESPECIAL ASPACE • Rehabilitació i educació global directe per a nens de més de 6 anys, paralítics cerebrals.
 • Reben atenció pedagògica a l'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL ASPACE.
 • Terapèutiques ortopèdiques, psicològiques, medicamentoses, etc.
Tornar a l'inici

CENTRE PILOT Barcelona , 6 de Maig de 1998