Objectius d'aquestes activitats

 

Objectiu general a mitjà termini:

Cobrir part de currículum de Matemàtiques d'ESO i Batxillerat amb activitats interactives que ajudin als alumnes a comprendre conceptes i practicar alguns algorismes.

Objectiu general a curt termini:

Motivar el professorat i l'alumnat amb la possibilitat d'exposar i explorar els continguts del currículum d'una manera no convencional.

Objectius curriculars:

Els trobareu enunciats en els títols de la llista d'activitats.

 

voliu@xtec.cat