Indicacions per al professorat

 

Aquest recull d'activitats interactives està concebut per servir de suport a les classes presencials de Matemàtiques de secundària, ESO i Batxillerat, i també com ajuda a l'estudi individual dels alumnes. Les maneres com aquestes activitats poden ajudar són dues: com a eina del professor per mostrar visualment conceptes nous i com a pissarra de proves i experimentacions per als alumnes. Si a més la forma en què es presenten els materials ajuda a la motivació dels alumnes envers la matèria, aleshores els objectius perseguits estaran ben assolits.

Cada activitat porta la versió d'aprenentatge i la versió d'avaluació. La mateixa activitat d'aprenentge a vegades pot servir per diferents nivells, de manera que cada alumne arribarà on les seves aptituds i interessos li permetin. En aquest cas les activitats d'avaluació estan classificades per nivells, per poder copsar el grau de comprensió de cada alumne.

Per fer les activitats necessitarem un ordinador amb connexió a Internet. Si us baixeu les pàgines, podreu treballar sense connexió, sempre que tingueu instal·lada la versió local de la Wiris, que podeu trobar al CDrom de materials de formació de la SGTI.

Seria convenient que els alumnes poguéssin treballar individualment totes les activitats, cada un amb un ordinador, però també és possible treballar per petits grups.

Les activitats d'aprenentatge estan enfocades a mostrar visualment conceptes i propietats i es poden mostrar col·lectivament utilitzant un ordinador amb canó de vídeo o amb un monitor prou gran per les dimensions de l'aula o el grup d'alumnes a qui els voleu adreçar.

Les activitats d'avaluació, un cop fetes, es poden guardar en format html en un disquet o en una carpeta de la xarxa local i el professor/a pot comprovar més tard el treball dels alumnes. També és possible enviar aquests documents annexats en un correu electrònic a la bústia del professor/a.

Per guardar una activitat d'avaluació s'ha de prèmer amb el botó dret sobre la finestra activa i clicar sobre l'opció "Barra d'eines". A la barra d'eines, cal clicar sobre la pestanya "Edició" i marcar la icona del disquet que veureu en la carpeta "Edició". Es crearà un document html amb una còpia de l'activitat que podreu desar en el vostre ordinador.

Pel que fa als continguts tractats en aquesta llibreta, els podeu consultar a l'Índex de continguts.

Pel que fa als objectius curriculars, cada activitat té uns objectius específics de l'àrea de Matemàtiques, relacionats en la pàgina d'aprentatge. Degut al suport emprat, aquestes activitats poden també ajudar a assolir alguns objectius de l'àrea de tecnologia, molt especialment els que fan referència a les TIC.

 

Inici de pàgina

voliu@xtec.cat