Multiplicació de nombres enters

Icona iDevice Com es multipliquen dos nombres de signe diferent?

Si els nombres enters que multipliquem són positius, la multiplicació funciona com la dels nombres naturals, els multipliquem i surt un nombre enter positiu.

Per exemple (+2)·(+3) = (+3)·(+2) = +6:

"Dues vegades 3 és igual a 6 i tres vegades 2 és també igual a 6".

Però que passa si multipliquem un nombre positiu per un de negatiu?

Quant ha de donar (+2)·(-1)? i (-1)·(+2)?

Si pensem en l'escala, seria "Dues vegades baixar un escaló", o bé "baixar un escaló dues vegades",

Quant creieu que ha de donar?

 

Icona iDevice Com es multipliquen dos nombres negatius?

I si els nombres que multipquem són tots dos negatius?

Quant ha de donar (-1)·(-2)? I (-2)·(-1)?

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Nombres Enters - 1r d'ESO