Proposta de treball:
* Feu les activitats de cada unitat en l'ordre indicat
* Mireu el vostre nivell de preparació (autoavaluació)
* Feu l'examen de la unitat
* Passeu a la següent unitat

Indicacions:
- Procureu seguir el calendari previst.
- El llibre de text al que es refereix aquest material
és el llibre d'economia de l'editorial TEIDE.
- Les activitats proposades no són obstacles
que s'han de fer ràpidament sinó oportunitats
per aprendre.
- Heu de fer les activitats per escrit
- Els coneixements assolits en cada unitat us serviran
d'aplicació en les properes.

Per començar a treballar marqueu amb el ratolí la unitat.