L'stalinisme

- Destrucció de la democràcia obrera i de la llibertat de discussió en el si del moviment obrer i del partit comunista.

- La dominació d'una capa burocràtica privilegiada amb interessos conservadors oposats als del proletariat.

- Una política exterior de gran potència imperialista, estranya a l'internacionalisme proletari.

- Utilització de mètodes dictatorials i totalitaris contradictoris amb la finalitat última de la revolució socialista.

- Construcció del socialisme "en un sol país", revolució "per etapes".


Stalin i l'Exèrcit (V.Deni i N.Dolgorukov, 1939, URSS)

URSS stalinista

Menú