Camp d'Aprenentatge d'Empúries

Carretera del Museu, 38-40

17130 L'Escala (Alt Empordà)

cda-empuries@xtec.cat Telèfon i fax 972 77 69 01

 

El període de preinscripció per al curs 2013-2014 està previst que sigui del 15 al 31 de maig.

Cal que cada centre que opta a una sortida o a una estada ompli el formulari a través de l'aplicatiu.

Atenció: enguany s'aplicaran, en tots el camps d'aprenentatge de Catalunya, unes quotes econòmiques, tant per a les sortides com per a les estades:

Tipus d'activitat
Import per alumne i dia
Activitats d'un dia (sense estada)
2,00 € per alumne
Activitats en el marc d'una estada
3,00 € per alumne i dia

Un cop el CdA hagi rebut les sol·licituds a través de l'aplicatiu informàtic es procedeix a la seva baremació, segons els criteris de prioritat que s'especifiquen:

Tenir un Projecte Compartit amb el CdA
Ser un CAEP o ZER o Aula d'Acollida
Tenir concedit i en funcionament un Pla d'Innovació del Departament d'Educació relacionat amb medi ambient o amb gestió i interpretació de patrimoni
Tenir concedit i en funcionament un pla oficial relacionat amb medi ambient o amb gestió i interpretació de patrimoni
Haver fet una estada valorada positivament en el CdA durant un o més dels tres cursos anteriors
Haver estat denegat pel CdA durant un o més dels quatre cursos anteriors
No haver vingut mai al CdA
Fer una sol·licitud d'estada de major durada
Fer una sol·licitud d'activitats prioritzades pel CdA
Ser un centre amb proximitat geogràfica a l'àmbit de treball sol·licitat

A través de l'aplicació d'aquestes prioritats s'arribarà al barem públic del Departament d'Educació:

Centres CAEP, ZER o Aula d'Acollida
30 %
Centres assistents per primera vegada al CdA
40 %
Centres que no compleixin cap dels requisits anteriors
30 %

Algunes de les activitats ofertades pel CdA tindran una puntuació extra en tractar-se de propostes noves que cal validar o d'itineraris amb molt poques sol·licituds malgrat l'interès dels espais. El llistat de prioritats per al curs 2012-2013 és:

Camins de Calç (àmbit Montgrí)
Terraprim d'Empordà
Entorn de Sant Pere de Roda
Cap de Creus
Ecosistemes forestals a les Salines
L'Empordà, l'oli i el vi
L'Empordà a vista d'ocell Nord-Sud
Ullastret
Castell del Montgrí

Pel que fa a la valoració positiva, els indicadors que el CdA Empúries té en compte són els següents:

Sol·licitud raonada, ajustada a criteris pedagògics
Assistència a la Trobada de Coordinació amb el CdA
Interlocució eficient, preferiblement amb les persones que tutoritzen els alumnes
Comunicació, participació en el bloc o en el mitjà acordat

Realització del treball previ en el centre

Motivació i mentalització de l'alumnat
Involucrament organitzatiu i pedagògic del professorat en l'estada (puntualitat, ordre, material, coneixement de les activitats)
Aprofitament de l'estada per part de l'alumnat (adequació al nivell i currículum propis)
Constatació de treball posterior a l'estada
Ús de la valoració (argumentació, propostes, suggeriments)

Els centres podran comprovar la seva adjudicació o denegació a través del mateix aplicatiu d'internet. De tota manera, els centres adjudicats seran consultats prèviament per confirmar el seu interès en funció de les dates que se'ls pugui oferir.