ESTADES DE 2 DIES

Les activitats que es poden realitzar en les estades de dos dies estan en funció de l'hora d'arribada i de sortida dels centres. Bàsicament es consideren com una sortida d'un dia complet amb la possibilitat d'incloure-hi altres activitats complementàries fins a arrodonir els horaris de l'estada.

Detall de les propostes d'estades de dos dies

ESTADES DE 3 DIES

La previsió és que les estades de tres dies constin de:

-una primera sessió de presentació (en funció de l'hora d'arribada dels centres)
-una sortida d'entorn més immediat
-una activitat central, sobre la qual s'articulen les altres
-un taller relacionat
-una sessió de tancament d'activitats

Detall de les propostes d'estades de tres dies

ESTADES DE 4 DIES

La previsió és que les estades de quatre dies constin de:

-una primera sessió de presentació (en funció de l'hora d'arribada dels centres)
-una sortida d'entorn més immediat
-dues activitats centrals, sobre les quals s'articulen les altres
-un taller relacionat
-una sessió de tancament d'activitats

Detall de les propostes d'estades de quatre dies

ESTADES DE 5 DIES

La previsió és que les estades de cinc dies constin de:

-una primera sessió de presentació
-una sortida d'entorn més immediat
-dues o tres activitats centrals, sobre les quals s'articulen les altres
-diversos tallers relacionats
-una sessió de tancament d'activitats


Detall de les propostes d'estades de cinc dies

Llistat general d'activitats / Sortides d'1 dia