PROJECTES COMPARTITS

Els projectes compartits entre camps d'aprenentatge i centres signifiquen una reformulació de les activitats d'un CdA (o de més d'un) a través d'una implicació més directa i continuada del centre o centres, professorat i alumnat, amb una major participació en el disseny, procés i adaptació d'aquestes activitats. Comporten un salt qualitatiu tant de continguts curriculars com metodològics.

L'entorn de l'Esculapi

 

Compartit amb l’escola l’Esculapi de l’Escala estableix una programació de coneixement de l’entorn social, cultural i natural, i la seva incorporació al currículum del centre, a través d’activitats a l’exterior, d’àmbit local i comarcal.

Més informació

De la Garrotxa a l'Empordà viu el Fluvià

Es fa l'estudi del riu Fluvià des del seu naixement fins la desembocadura en col·laboració amb el CdA de la Garrotxa i el Projecte Rius. Va dirigit a CS, ESO i batxillerat.

Més informació

Ecosistemes humanitzats a l'Empordà

És un projecte dirigit al batxillerat que estudia i compara diversos ecosistemes de l'Empordà tant des del punt de vista geològic com de flora i fauna, amb les influències antròpiques que s'hi han produït.

Més informació

 

Projecte Arrela't

(logo provisional)

Grup de treball que elabora una proposta estructurada de coneixement dels espais naturals de la comarca de l'Alt Empordà i del Montgrí.

Més informació

 

Evolució del joc popular des de les cultures clàssiques

El CdA Empúries endega un projecte compartit sobre la societat grecoromana amb especial incidència en els aspectes lúdics, on es fa palès que l'essència de molts jocs i diversions actuals es nodreix de les fonts de la nostra herència clàssica.

Més informació

Projectes compartits amb altres estaments

Participació en el Grup de Treball MACGerunda

Participació en l'equip ICE d'Educació Ambiental i en el Grup de Treball sobre Canvi Climàtic

Participació en l'equip ICE d'eines TAC

Participació en el Grup de Treball L'Albera sense Frontera entre centres de l'Alt Empordà i de la Catalunya Nord