ESTADES DE 5 DIES

CS ESO BAT  
Proposta Nivells Sortida d'entorn Activitats centrals Tallers

DEL MÓN ANTIC AL COMTAT D'EMPÚRIES

CS
ESO
CFGM
BAT
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Museu MAC

Taller de flotació
P
ins i pinyes
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Fem una joia
Taller de mitologia
Taller de ceràmica
Taller de sorra

Ullastret + Taller
Entorn historiconatural de Sant Pere de Rodes

EMPÚRIES ENLLÀ DEL CAP DE CREUS

CS
ESO
CFGM
BAT
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Sistema dunar litoral

Taller de sorra
Taller de ceràmica
Taller de flotació
Taller d'aus
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller d'arqueologia Taller de salinitat

Cap de Creus
Aiguamolls de l'Alt Empordà + Empordà a vol d'ocell

PARCS NATURALS

CS 
ESO
CFGM
BAT
CFGS
Sistema dunar litoral

Cap de Creus

Taller de sorra
Taller de flotació
Taller d'aus
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de salinitat
Taller de fotograma

Camins de Calç

Aiguamolls de l'Alt Empordà

ECOSISTEMES AQUATICS I TERRESTRES

CS
ESO
CFGM
BAT
CFGS
Sistema dunar litoral Aiguamolls de l'Alt Empordà + Empordà a vol d'ocell Taller de sorra
Taller de salinitat
Taller d'aus
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de fotograma Taller de GPS
Diversitat d'ecosistemes de les Salines
Camins de Calç

DE CAP A CAP DEL GOLF DE ROSES

CS
ESO
CFGM
BAT
CFGS
Sistema dunar litoral Aiguamolls de l'Alt Empordà Taller de sorra
Taller de flotació
Taller de salinitat
Taller d'aus
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de fotograma Taller de GPS
Cap de Creus

Camins de Calç

Llistat general d'activitats / Sortides d'1 dia / Estades de 2 dies / Estades de 3 dies / Estades de 4 dies