ESTADES DE 4 DIES

Proposta Nivells Sortida d'entorn Activitats centrals Tallers

L'ESCALA,
AHIR I AVUI

PRI
Museu de l'anxova i de la sal Camí Forestal + Casc Antic de l'Escala

Taller de flotació
T
aller de fotograma
Pins i pinyes
Fem una joia
Taller de ceràmica
Cales de l'Escala

Ruïnes d'Empúries + Museu MAC

L'ESCALA ENMIG DE SORRES

PRI
ESO
Ruïnes d'Empúries Les dunes del Ter Vell al Fluvià Vell

Taller de sorra
Taller de flotació
Taller de fotograma
Pins i pinyes
Museu de l'anxova i de la sal

Camí Forestal + Les Cales de l'Escala

IBERS, GRECS I ROMANS

CS
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Museu MAC

Taller de ceràmica
Taller d'arqueologia
Museu de l'Anxova i de la Sal
Fem una joia
Taller de sorra

Ullastret + Taller

EMPÚRIES AL GOLF DE ROSES

CM
CS
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Sistema dunar litoral

Taller de sorra
Taller de salinitat Taller de ceràmica
Taller de flotació Taller d'arqueologia
Fem una joia
Taller d'aus
Quina de les aus Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III

Aiguamolls de l'Alt Empordà

EMPÚRIES I LA MEDITERRÀNIA

CM
CS
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Museu MAC

Taller de ceràmica
Taller de flotació Taller d'arqueologia
Fem una joia

Cap de Creus

DE LA PREHISTÒRIA AL MÓN MEDIEVAL

CS
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Entorn historiconatural de Sant Pere de Rodes

Taller de ceràmica
Fem una joia
Taller d'arqueologia
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Museu de l'anxova i de la sal

Ruïnes d'Empúries + Museu MAC

DE L'ART CLÀSSIC AL ROMÀNIC

CS 
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Ruïnes d'Empúries + Museu MAC Taller de ceràmica
Taller d'arqueologia
Fem una joia
Taller de flotació
Museu de l'anxova i de la sal
Terraprim d'Empordà

EL COMTAT I EL ROMÀNIC

CM
CS 
ESO
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Entorn historiconatural de Sant Pere de Rodes Taller de ceràmica
Fem una joia
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Terraprim d'Empordà
ELS TRES PODERS MEDIEVALS
CS 
ESO 
BAT
CFGM
CFGS
Sant Martí d'Empúries Entorn historiconatural de Sant Pere de Rodes

Taller de ceràmica
Taller de fotograma Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III

Castell del Montgrí + Torroella, vila vella
RUTES DE LA CALÇ
CM
CS 
ESO
CFGM
Ruïnes d'Empúries Camins de Calç Taller d'arqueologia
Taller de ceràmica
Taller de fotograma
Comtessa de Molins Taller de GPS
Terraprim d'Empordà
CAP DE CREUS I MONTGRÍ
CM
CS 
ESO
CFGM
Sistema dunar litoral Cap de Creus

Taller de flotació Taller de GPS
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de fotograma Taller de sorra

Camins de Calç
CAP DE CREUS I AIGUAMOLLS
CM
CS 
ESO 
BAT
CFGM
CFGS
Sistema dunar litoral Cap de Creus

Taller de salinitat
Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de flotació
Taller d'aus
Taller de fotograma

Aiguamolls de l'Alt Empordà
AIGUAMOLLS I MONTGRÍ
CM
CS 
ESO
Camí Forestal (zona Coves) Camins de Calç

Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de salinitat Taller de GPS
Taller d'aus
Taller de fotograma Taller de sorra

Aiguamolls de l'Alt Empordà
MAR I MUNTANYA
CM
CS
ESO
CFGM
Sistema dunar litoral Cap de Creus o Aiguamolls de l'Alt Empordà

Taller de fotograma Taller de botànica I Taller de botànica II Taller de botànica III
Taller de sorra
Taller de flotació o Taller de salinitat
Taller d'aus

Diversistat d'ecosistemes de les Salines

Llistat general d'activitats / Sortides d'1 dia / Estades de 2 dies / Estades de 3 dies / Estades de 5 dies