Carrer Josep Irla s/núm     08870- SITGES  (Garraf)    Telèfon: 938114654

 

Organització
Instruccions

linia.gif (1999 bytes)

 • L'infant de P3 quan entra a l'escola ha d’ adaptar-se a un nou espai, a una nova dinàmica i ha d'establir noves relacions.

 • És necessari que la família coneixi l'escola i que confii en ella, ja que la seguretat dels nens i nenes durant aquest període depén de la que manifestin les persones més properes.

 • L’ objectiu de l’ escola és el desenvolupament integral dels seus alumnes,  basat en la interacció d' aspectes instructius i educatius i recolzat sempre per la col.laboració familiar.

 • Com a educació entenem l’adquisició del conjunt d’ actituds i hàbits que preparen als infants per viure en una societat de forma activa, lliure i participativa i que alhora fan que coneixin les seves possibilitats i limitacions, sempre amb esperit de superació, i trobant un equilibri que els porti cap a la satisfacció personal i la felicitat.

 • Entenem per instrucció, la transmissió d’ una sèrie de coneixements i bagatge cultural apropiats a l’ edat i a l’ evolució madurativa de cada infant.

 • El treball a l’escola es fa a partir de les tres àrees del currículum: Descoberta d’ un mateix i dels altres, Comunicació i llenguatges i   Descoberta de l’ entorn.

 

 • En finalitzar el segon cicle l'infant ha de ser capaç de:

  - Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.
  - Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
  - Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes.
  - Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  - Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
  - Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  - Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
  - Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  - Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

   

TORNAR ENRERE