Escola Ocata

Escola Ocata

Associació de pares
i mares AMPA

Tots els pares i mares que tenen fills/es matriculats al centre poden ser membres de l'associació de pares.

L' AMPA col·labora amb molts aspectes de l’àmbit escolar.

  • Organitza i gestiona totes les activitats extraescolars.
  • Col·labora en les festes que organitza l’escola i organitza la seva pròpia festa.
  • Gestiona la venda del llibres als seus associats a partir del projecte REMA.
  • Participa en el govern de l'escola, té un representant en el Consell Escolar del Centre i també té un representant en el Consell Escolar Municipal.

L’ AMPA funciona a partir de les propostes de la seva junta i sota les directrius del seu reglament de funcionament com entitat jurídica que és. Es realitzen assemblees de pares/mares per tal de prendre les decisions mes importants conjuntament i també per recollir propostes, presentar l’estat de comptes i informar de diferents aspectes que es puguin anar presentant durant el curs.

Els membres de la junta es renoven cada dos anys mitjançant eleccions a partir de les candidatures presentades entre els seus associats.

Bloc de l'AMPA: http://ampaceipocata.blogspot.com

Escola Ocata

Escola Ocata

Passeig Roman Fabra, 3

08320 El Masnou

T. 935 551 824

F. 935 559 683