·· Presentació ··
·· Fitxes de jocs ··
·· Links ··
     
   

PEDAGÒGIC | REFORÇ / SUPORT A LA DIVERSITAT | Jocs


  Vint i cinc
C.Mitjà  
Materials
Un joc de 40 cartes de l'1 al 10 (4 de cada), 12 taps d'ampolla o botons amb el nombre 20 escrit.
Jugadors
Dos o més jugadors
Normes del joc
Els jugadors agafen sis taps. Es reparteixen 5 cartes per a cada jugador; per torns, cada un d'ells posa una carta al costat de la que ja esta sobre la taula. Després n'agafen una altra per tornar a tenir-ne 5.Quan un jugador posa una carta que suma 20 en vertical o horitzontal tanca la filera posant un tap a cada extrem. Guanya qui primer esgota els seus sis taps  Zig-zag
C.Mitjà + C.Superior  
Materials

Un tauler de joc, tres daus, una fitxa per a cada jugador.

Jugadors
Dos o tres
Normes del joc

Les fitxes de cada jugador es posen a la sortida. L'objectiu del joc és arribar primer a l'arribada.

Per torn els jugadors tiren els daus. Els nombres obtinguts poden sumar-se o restar-se en l'ordre que cada jugador triï.

Per exemple si treu un 2, un 3 i un 4 pot fer el següent:

2 + 3 + 4 = 9
2 + 3 - 4 = 1
2 + 4 - 3 = 3
4 - 2 + 3 = 5

El jugador posa la seva fitxa tapant el número 9 o 1 o 3 o 5.de la primera filera.Només es pot avançar un espai cada vegada cap endavant, cap endarrera, cap els costats o en diagonal. Per exemple si un jugador esta en el 5 de la primera fila pot passar al 7, 2, 8, 1, o 6. Guanya qui és primer a l'arribada.  Obstacles
C.Inicial  
Materials

Un tauler de joc, un o dos daus, una fitxa per a cada jugador, targes d'instruccions.

Jugadors
De dos a sis
Normes del joc
Comença a jugar el nen que treu el nombre més alt. Cada jugador tira per torn i avança tantes caselles com indica la xifra del dau o, si es juga amb dos daus, el nombre de la suma dels dos daus. Quan un jugador cau en una casella amb dibuix ha d'agafar una tarja d'instruccions (tipus: avança fins la casella 35, retrocedeix 3 caselles, ves fins la casella amb el dibuix de la granota,….). Guanya qui primer arriba a la casella 49.Per fer-ho més difícil també es pot jugar restant els nombres dels daus.  Tapar els dobles
C.Inicial  
Materials

Un tauler de joc, fitxes o botons.

Jugadors
Dos jugadors
Normes del joc
Els dos jugadors es situen un al davant de l'altre. Tiren el dau, calculen el doble dels punts que han aconseguit i tapen el resultat en el tauler. Si un número ja està cobert perden la tirada. Guanya qui aconsegueix tapar primer els sis nombres.  Plena de multiplicacions
C.Mitjà + C.Superior  
Materials
Dos taulers de joc, dos daus blaus amb els nombres 0,1,3,5,7,9 i dos daus vermells amb els nombres 0,2,4,6,8,10; fitxes o botons.
Jugadors
Dos o més jugadors
Normes del joc
Per torns, cada jugador tria dos dels quatre daus i els tira. Multiplica els nombres que surten i cobreix al seu tauler el nombre resultant. Si el nombre ja es troba cobert, perd el seu torn.S'hi juga successivament fins que un dels dos jugadors hagi cobert tots els nombres d'una línia o d'una columna.