·· Presentació ··
·· Fitxes de jocs ··
·· Links ··
     
   

PEDAGÒGIC | REFORÇ / SUPORT A LA DIVERSITAT | Links

  Links a més jocs i pagines matemàtiques:

   

Matemàtiques

http://www.xtec.es/~rbernau1

http://www.xtec.es/~efranco/index.htm

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html

 

Jocs

http://www.psicoactiva.com/index.html

http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/fra_curi.htm